Gratis energianalyse av din bolig

Nå kan du enkelt finne ut hvilket ENØK-tiltak som passer best i din bolig. Skriv inn din adresse og få en gratis og objektiv energianalyse av din bolig.

All kildesortering gir miljøgevinst

Visste du at alle syltetøyglassene som du leverer til returpunkt blir nytt glass eller isolasjon? Glass er 100% gjenvinnbart.

Les mer...

Nå bør du måle radon

Etat for helsetjenester anbefaler nå alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan, å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig. Målingene bør utføres i perioden fra midten av oktober til midten av april.

Les mer...

Trenger du hjelp?

Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3. Du kan også ringe vår gratis Enøktelefon på 47222076 eller sende en mail til Entelligens AS hvis du trenger hjelp til å bruke Energiportalen.